డాక్టర్‌ మజ్జి శశిభూషణరావుకు జీవితసాఫల్యపురస్కారం


విద్య సర్వతోముఖాభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని ప్రముఖవిద్యావేత్త డాక్టర్‌ మజ్జి శశిభూషణరావు అన్నారు. విజ్ఞానానికి అవధులు లేవని ప్రతీ ఒక్కరూ నిత్యవిద్యార్ధియేనని, విజ్ఞానమే పరమావధి అని ఆయన అన్నారు. అలయన్స్ క్లబ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ 2020 సంవత్సరానికి గాను విద్యారంగంలో విస్త ృతంగా చేసిన కృషికి ఆయనకు జీవిత సాఫల్యపురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. క్లబ్‌ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు వివిఎస్‌ఎస్‌ శర్మ, అంతర్జాతీయ కార్యదర్శి బలిజేపల్లి చక్రధరరావులు పంపిన పురస్కారాన్ని డాక్టర్‌ శశిభూషణరావుకు క్లబ్‌ అంతర్జాతీయ కమిటీ ఛైర్మన్‌ సముద్రాల గురుప్రసాద్‌ అందచేసారు.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *