మాదంశెట్టి చిన్న తల్లి ప్ర‌చారం

అన‌కాప‌ల్లి : జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో 24 వ వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన మాదంశెట్టి చిన్న తల్లి విజయాన్నికి ఎన్నికల కార్యాలయం బొగ్గవరపు వారి వీధిలో ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది 45 నిమిషాలకు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలోమాధంశెట్టి నీలబాబు బొలిశెట్టి శ్రీనివాసరావు బోడి వెంకటరావు కుప్పిలి జగను కొణతాల రత్నకుమారి కోట్ని ఉమా బత్తుల శ్రీనివాసరావు దంతంశెట్టి రాంజీ వార్డులో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మహిళా సంఘం సభ్యులు పాల్గొని ఇంటింట ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించారు

(Visited 157 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *