రింగ్‌లో మెరిసిన జోషిత్

రోలర్ స్కేటింగ్ పోటీల్లో అనకాపల్లి డిఏవి విద్యార్థి ప్రథమస్థానం


అనకాపల్లి: జిల్లాస్థాయి రోలర్ స్కేటింగ్ పోటీలు అనకాపల్లి డి ఏవి స్కూల్ విద్యార్థి జోషి త్ ప్రధమ స్థానం సాధించాడు. పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మీ శారద మాట్లాడుతూ ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన జిల్లా స్థాయి పోటీలు ప్రథమ స్థానం సాధించి జిల్లాకు మంచిపేరు తీసుకురావడమే కాకుండా, రాష్ట్ర పోటీలకు అర్హత సాధించినట్టు ఆమె తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణలో జోషిత్ను ఘనంగా సత్కరించి, అభినందనలు తెలియజేశారు.

(Visited 185 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *