సుకన్య యోజన పథకం తో ఆడ పిల్లలకు మేలు

అనకాపల్లి : పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో అమలు చేస్తున్న సుకన్య యోజన పథకం తో ఆడ పిల్లలకు ఎంత ప్రయోజనం ఉందని ఎంపీ డాక్టర్ భీశెట్టి వెంకట సత్యవతి గారు వెల్లడించారు. అంబేద్కర్ గారి పోస్టల్ కవర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆమె మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం తో చాలా ప్రయోజనం ఉందన్నారు. పేద వర్గాల పిల్లలకు ఎంతో మేలు చేస్తుందనారు. ఒక సంవత్సరం నుంచి పదేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఈ పథకం లో అర్హులన్నారు. 14 ఏళ్ల వరకు 1000 నుంచి మొదలుకొని చెల్లిస్తే తర్వాత నాలుగేళ్లు ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందనారు. ఆడపిల్లలు మేజర్ అయ్యాక ఈ సొమ్ము ఎంతో ఉపయోగకరంగా నిలుస్తుందన్నారు.

(Visited 105 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *