ఏయూలో ఫుడ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ కోర్స్

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డిటెక్స్, కాలేజీ అఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కొత్తగా ఫుడ్ సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీలో బి.ఎస్సీ(హానర్స్) మరియు ఎం.

Read more