కొణతాల నీలిమ భాస్కర్ విస్తృత పర్యటన

అన‌కాప‌ల్లి : స్థానిక 80వ వార్డ్ గవరపాలెం పరిధిలో ఉన్న వీధులలో దాడి జయవీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో 80వ వార్డ్ వైస్సార్సీపీ అభ్యర్థిని నీలిమ భాస్కర్ గడపగడపకి

Read more