సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో బ్యాంకర్లదే కీలక పాత్ర

జిల్లాను ముందుంచడం లో సహకరించాలి డి.సి.సి సమావేశం లో జిల్లా కలెక్టర్ డా.ఎం.హరి జవహర్ లాల్ విజయనగరం: ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతా కార్యక్రమాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన గ్రౌండింగ్ చేయాలని

Read more