సెల్యూట్ :  ఎల్బీ న‌గ‌ర్ పోలీసు..

పోలీసు ట్రాఫిక్కు పోలీసు పోలీసు చ‌లానా రాసే పోలీసు పోలీసు ఖాకీ చొక్కా వెనుక క‌ర‌కు గుండె పోలీసు పోలీసు ఏమ‌యినా త‌న మాట చెల్లించుకుని పై

Read more

కొత్త ఏడాది.. అంతా పాత ఏడాది

కొత్త ఏడాది అంతా పాత ఏడాది సారస్యం అంద‌ని రాత్రి సారా కంపుతో రాత్రి అండ్ ప‌గ‌లు కూడా రంగులు వ‌గ‌లు పోతున్నాయి మా క‌ర్నూలు పిల్ల

Read more