స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో అగ్ని ప్ర‌మాదం

న‌లుగురికి గాయాలు   విశాఖ .(ఉక్కునగరం) : స్టీల్ ప్లాంట్ స్టీల్ మెల్టింగ్ షాపు (ఎస్ఎంఎస్ -2)లో అగ్ని ప్రమాదం సంభ‌వించింది. ల్యాడెల్ హుక్ తెగి పడి

Read more