నేవీ మారథాన్ కు ఏర్పాట్లు

ఈ నెల 13వ తేదీన జరగనున్న నేవీ మారథాన్ సందర్బంగా నగర పోలీస్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నేవీ అధికారుల తో పోలీస్ కమిషనర్ సి.హెచ్ శ్రీకాంత్ శనివారం

Read more