భావకవితా కల్పవల్లి – దేవులపల్లి

(24న దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వర్ధంతి సందర్భంగా) తెలుగు సారస్వత రంగంలో భావ కవితా పితామహుడు. భావ కవితా యుగచక్రవర్తి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి. ప్రముఖ పద్య రచయిత, నాటక

Read more

మహిళా శిరోమణి సరోజినీ నాయుడు

(నేడు సరోజినీ నాయుడు జయంతి) తన జన్మదినాన్ని భారతదేశమంతా జాతీయ మహిళాదినోత్సవంగా జరుపుకోవడం సరోజినీనాయుడుకు భారతదేశమర్పించే అత్యున్నత గౌరవంగా చెప్పుకోవచ్చు. మహిళాశిరోమణి సరోజినీనాయుడు జన్మదినం సందర్భంగా ఆమెపై

Read more