మెడికల్ సిజిఎమ్ డాక్టర్ ప్రకాశ్ కు సన్మానం

విశాఖ‌ప‌ట్నం: ఇంటక్ మరియు ఇంటక్ మెడికల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మెడికల్ కన్వీనర్ గోపాలకృష్ణ అధ్యక్షతన విశాఖ స్టీల్ జనరల్ హాస్పటల్ సిజిఎమ్ డాక్టర్ కె.హెచ్.ప్రకాశ్ గారిని ఘనం

Read more