300 ఏళ్ల తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చిన రాజుపాలెం ఆదిత్యుడు…

అన‌కాప‌ల్లి :సహజంగా ఎక్కడైనా దేవతా మూర్తులు స్వయంభువుగా వెలిస్తే వెంటనే గుడి నిర్మాణం చేపడతారు. కాని అనకాపల్లి మండలం, రాజుపాలెం గ్రామంలో స్వయంభువుగా వెలసిన ఆదిత్యుడు మాత్రం

Read more