నీటి వృథా ప‌ట్టదా?

మాడుగుల : మాడుగుల మండలం కస్పా జగన్నాథ‌పురం సచివాలయం లో చాలా చోట్ల మంచి నీటి కొళాయి లకు బిరడాలు లేని పరిస్థితి. దీంతో ప్రతి రోజు

Read more